Dental Tomografi

3d Dental Tomografi, Gelişen cerrahi yöntemler ve implant yapımı çeşitli operasyon  risklerinde beraberinde getirmektedir. Hastada yaşanacak küçük bir hata hastalarda geri dönüşü olmayan  ciddi sorunlara yol açabilir. Bundan dolayı her zaman daha ayrıntılı görüntü alınabilecek tekniklere ihtiyaç duyulur. Operasyona girmeden önce hekim cerrahi olarak ne tür riskler ile karışabileceğini önceden öğrenmesi operasyon başarısı için şarttır. Ağız içi ortamında bulunan çeşitli sinir ve anatomik oluşumlara zarar verilmesi hayati tehlikelere de yol açabilir.

 

3D DENTAL TOMOGRAFİ

Gelişen cerrahi yöntemler ve implant yapımı çeşitli operasyon  risklerinde beraberinde getirmektedir. Hastada yaşanacak küçük bir hata hastalarda geri dönüşü olmayan  ciddi sorunlara yol açabilir. Bundan dolayı her zaman daha ayrıntılı görüntü alınabilecek tekniklere ihtiyaç duyulur. Operasyona girmeden önce hekim cerrahi olarak ne tür riskler ile karışabileceğini önceden öğrenmesi operasyon başarısı için şarttır. Ağız içi ortamında bulunan çeşitli sinir ve anatomik oluşumlara zarar verilmesi hayati tehlikelere de yol açabilir.

3d dental tomografi ; Ağız diş çene için x işınları yardımı ile ince kesitler alınarak bölgesel olarak görüntün doğru olarak incelenmesini sağlar .Dental Tomografi diş hekimliğinin her alanında bize kolaylık sağlar  Öncelikle implant cerrahisinde tomografiden faydalanabiliriz . Alınan bu görüntülerle sağlanan yazılım destekleri ile implantların hangi açı ve yöne yerleştirilmesi gerektiğini bize cerrahiden önce gösterir. Daha kusursuz ve emin olacağımız tedavi ile elde etmesini sağlar. 

Sancaktepe 

 

3 boyutlu Dental Tomografilerin kullanım alanları

 

 • İmplant uygulamaları öncesinde planlama
 • Sert doku boyutlarının ve kalitesinin değerlendirilmesi
 • İmplant bölgesine komşu anatomik oluşumların konumu ve mesafesi
 • İmplant boyutlarının tespiti
 • Komplike vakalarda daha fazla güvenlik ve daha az cerrahi işlem süresi
 • Yapılan implantların cerrahi sonrası değerlendirilmesi
 • Hastaların güveninin artması
 • Ortodontik tedaviler
 • Gömük dişlerin yön ve pozisyonlarının değerlendirilmesi
 • Alt çene ekleminin kemik yapısının üç boyutlu incelenmesi
 • Gerçek boyutlarda büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi
 • Destek implantların planlanması
 • İskeletsel asimetrilerin ortaya konması
 • Gömük dişler
 • Gömük diş ve köklerin komşu anatomik bölgelerle ilişkisinin saptanması
 • Tedavi risklerinin ortaya konması
 • Patolojik oluşumlar
 • Sert doku anomalilerinin saptanması
 • Patolojik oluşumların boyutları, konumu, uzantıları ile komşu anatomik yapılarla olan ilişkisi ve bunlara etkisinin değerlendirilmesi
 • Cerrahi öncesi ve sonrası güvenli bir takip olanağı
 • Diğer cerrahi uygulamalar
 • Dişlerin üç boyutlu konum tespiti ve kemik içindeki yerleşiminin saptanması
 • Çene yüz ameliyatlarının cerrahi öncesi planlaması
 • Üst çene kemiğindeki ve yüz kemiklerindeki kırıkların saptanması
 • Cerrahi öncesinde ve sırasında çene ve yüz sisteminin üç boyutlu modellerinin elde edilebilmesi
 • İskeletsel değişikliklerin ve iyileşme sürecinin takibi
 • Endodontik uygulamalar (Kanal tedavileri)
 • Pulpa odası ve kök kanalında geleneksel radyografilerle saptanamayan oluşumların tespiti
 • Kök ucu ve çevresinin tetkiki
 • İç ve dış kök rezorbsiyonlarının (erimelerinin) değerlendirilmesi
 • Geleneksel radyografilerle saptanamayan kök çatlak ve kırıklarının ortaya konması
 • Endodontik cerrahi planlaması
 • Endodontik tedavilerin sonuçlarının takibi
 • Alt çene eklemi 
 • Eklemi oluşturan yapıların gerçek boyutlarında ve görüntüleri birbirleriyle çakışmadan, net olarak incelenebilmesi
 • Geleneksel radyografilerle saptanamayan travma etkilerinin ve kırıkların saptanması
 • Eklem yüzeylerinde ortaya çıkan düzensizliklerin değerlendirilmesi
 • Periodontal  uygulamalar (Dişeti tedavileri)
 • Her dişin çevresindeki kemik yapının ve harabiyetinin ayrı ayrı değerlendirilebilmesi
 • Kök birleşim (furkasyon) alanlarının tetkiki
 • Diş çevresindeki kemik kayıplarının takibi
 • Sinüs ve hava yolları
 • Anatomik sınırların tespiti
 • Enfeksiyon derecesinin saptanması
 • Polip gibi oluşumların ortaya konması
 • Hava yolu boşluğunun hacminin hesaplanması
 • Hava yolu daralmalarının değerlendirilmesi
 Dental Tomografi
Bilgi Al